Atmos

Atmos

Nejmodernější kotle pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování s pomocí speciální trysky a odtahového ventilátoru (S).

U kotlů s označením GD se vše děje v keramickém topeništi s bočními přívody primárního vzduchu. Vysoká účinnost kotlů je dosažena díky speciální konstrukci kouřovodu který je vybaven trubkovnicí. To přináší úsporu paliva a ekologický provoz.

Nejvyšší účinnost, nízká spotřeba, komfortní a ekologický provoz. Kotle splňují požadavky na EKODESIGN.

Nabízíme Vám bezplatnou konzultaci včetně nacenění